Vĩnh Phúc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tỉnh thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) với mục tiêu tăng 1.300-1.500 công ty thành lập mới mỗi năm, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập và có trụ sở chính trên địa bàn Vĩnh Phúc; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xác định SME; các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ SME.

Vĩnh Phúc chú trọng khuyến khích hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi từ các hộ kinh doanh. Thông qua đề án, tỉnh đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp thành lập mới đến năm 2025 được phổ biến, nhận thức về chuyển đổi số, trong đó, tỷ lệ SME sử dụng nền tảng số đạt trên 50%.

Đồng thời, các doanh nghiệp này có thể đạt các chỉ tiêu sau: giải quyết việc làm mới cho người lao động bình quân hàng năm đạt 7.700 người mỗi năm; GRDP của SME tạo ra năm sau so với cùng kỳ năm trước tăng 10-15% một năm; nộp ngân sách của các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm sau so với cùng kỳ năm trước tăng 7-10% mỗi năm so với cùng kỳ năm trước.

Một cơ sở sản xuất tại Vĩnh Phúc.
Một cơ sở sản xuất tại Vĩnh Phúc.

Theo chính sách đề án, nhóm hỗ trợ chung sẽ tiếp tục giúp SME theo kế hoạch của UBND tỉnh giai đoạn 2022- 2025; hỗ trợ các đơn vị chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Đồng thời, nhóm sẽ tiếp tục triển khai, rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh phù hợp với thực tiễn.

Nguyên tắc của đề án là có trọng tâm, thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Thứ tự xét duyệt dựa theo thời điểm nộp hồ sơ. Tỉnh cũng ưu tiên giúp các đơn vị, tổ chức do phụ nữ làm chủ, sử dụng nhiều lao động nữ.

Trường hợp SME đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định và quy định khác của pháp luật có liên quan, doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn lực ngoài nhà nước do các tổ chức, cá nhân tài trợ được thực hiện theo quy định của đơn vị đó, không được trái quy định của pháp luật. Doanh nghiệp sẽ nhận hỗ trợ khi đã thực hiện đầy đủ quy định tại đề án này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay