Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (tên tiếng AnhVietnam National Chemical Group, viết tắt Vinachem) là tập đoàn đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam kinh doanh đa ngành giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam.

 • Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Chính phủ ký Quyết định phê duyệt đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
 • Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam bao gồm:
  • Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật;
  • Hóa chất cơ bản; hóa chất tiêu dùng;
  • Công nghiệp hóa chất, hóa dược, hóa dầu;
  • Công nghiệp khai thác mỏ;
  • Công nghiệp chế biến cao su;
  • Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.

Cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam bao gồm:

 • Công ty mẹ – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản được Nhà nước, giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Tập đoàn gồm: Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

 • Các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ:
  • Tổng công ty Apatit – Vinachem;
  • Tổng công ty Phân đạm và Hóa chất – Vinachem;
  • Công ty TNHH một thành viên Hóa chất cơ bản miền Nam;
  • Công ty TNHH một thành viên Hơi kỹ nghệ Que hàn;
  • Công ty TNHH một thành viên DAP – Vinachem;
  • Công ty TNHH Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào;
  • Công ty vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.
 • Các công ty con do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:
  • Công ty Phân lân nung chảy Văn Điển;
  • Công ty Supe phosphat và Hóa chất Lâm Thao;
  • Công ty Phân bón miền Nam;
  • Công ty Phân bón Bình Điền;
  • Công ty cổ phần Bột giặt Net;
  • Công ty cổ phần Bột giặt LIX;
  • Công ty cổ phần Pin ắcquy miền Nam;
  • Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình;
  • Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông;
  • Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất và Vi sinh;
  • Công ty cổ phần Ắcquy Tia sáng;
  • Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;
  • Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ;
  • Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì;
  • Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam;
  • Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;
  • Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;
  • Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất;
  • Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng;
  • Công ty cổ phần Sơn chất dẻo;
  • Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem.
 • Các công ty do Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:
  • Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;
  • Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
  • Công ty cổ phần Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng;
  • Công ty cổ phần Pin ắcquy Vĩnh Phú;
  • Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ;
  • Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
  • Công ty cổ phần Phát triển phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ;
  • Công ty cổ phần Hóa chất Vĩnh Thịnh;
  • Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
  • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hóa chất miền Nam;
  • Công ty TPC VINA;
  • Công ty TNHH Inoue Việt Nam;
  • Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn.
  • Công ty cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • Các đơn vị sự nghiệp:
  • Trường đại học Hóa chất Việt Nam.

Theo Wikipedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


0949.263.066