TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong nước và trong khu vực về cung cấp hóa chất công nghiệp, hóa chất cơ bản, nguyên phụ liệu nhựa nguyên sinh cho ngành công nghiệp sản xuất xanh, sạch song song với mục tiêu phát triển cộng đồng, bảo vệ môi trường, góp phần mang lại giá trị cao nhất khách hàng, người lao động, người tiêu dùng và xã hội.

SỨ MỆNH

Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất mang thương hiệu An Phú, đảm báo chất lượng, giá cả hợp lý, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần xây dựng sự phồn vinh của đất nước và phát triển cộng đồng

Không ngừng đổi mới và kiến tạo để khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp trẻ, năng động, sáng tạo tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động cộng đồng, trao yêu thương nhận lại giá trị sống hạnh phúc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực – Chia sẻ – Thành công

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Sản phẩm chất lượng là trọng tâm.

Nguyên tắc Win-Win đôi bên cùng có lợi, lấy lợi ích của khách hàng làm then chốt.

Mang lại giá trị cuộc sống

Chia sẻ cộng đồng